Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje...
Nowy Projekt EFS2012-09-01

          Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury”, z dniem 1 września 2012 r. rozpoczęła realizację projektu  „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy 2”, w ramach którego zaplanowano udział w szkoleniach pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - powiat olsztyński i m. Olsztyn. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

    Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania wiekiem,  umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, efektywnej pracy biurowej 14 pracowników (w tym 3 osoby 50+) zatrudnionych w firmach z województwa warmińsko-mazurskiego (powiat olsztyński, m. Olsztyn), do końca IV 2013 r.  poprzez ich udział w szkoleniu i kursie językowym, które odbywać będą się od  X 2012 r. do V 2013 r.

 

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY EFS


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009