Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje...Archiwum
znalezionych: 41, strona 2 z 5

<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>

 Zapytanie ofertowe 2012-01-16
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawniczego języka angielskiego zakończonego przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego TOLES (Test of Legal English Skills) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - CPV:80580000-3
 Zapytanie ofertowe 2011-08-29
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawniczego języka angielskiego zakończonego przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego TOLES (Test of Legal English Skills) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - CPV:80580000-3
 Zapraszamy do współpracy 2011-05-03
W związku z planowaną realizacją przez Fundację projektu „ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, które kwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie.
 Rekrutacja do projektu 2011-02-08
Do 17-02-2011 trwa rekrutacja do projektu skierowanego do pracowników biurowych i kadry zarządzającej Mikro i Małych przedsiębiorstw z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
 Zapytanie ofertowe 2011-01-10
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konferencyjno-gastronomicznej w ramach projektu "Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską - CPV:55000000-0, 55120000-0
 Zapytanie ofertowe 2010-10-12
Zapytanie ofertowe na organizację i realizację kursu językowego skierowanego do osób z branży prawniczej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
 NowyProjekt EFS 2010-08-01
Fundacja Rozwoju Regionalnego "Warmia i Mazury" informuje, że z dniem 01-08-2010 rozpoczęła realizację projektu "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Więcej informacji w zakładce PROJEKTY EFS.
 Konkurs na dotację dla dużych firm. 2009-09-16
Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury” przypomina o zbliżającym się konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, działanie 1.1.6 – Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw.
 OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIAZKÓW USTAWY „ŚRODOWISKOWEJ” , dotyczy prognoz oddziaływania na środowisko do dokumentów strategicznych samorządów. 2009-08-25
Zapraszamy do współpracy przy opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentów strategicznych w zakresie zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko w kontekście Strategicznych Dokumentów JST - szkolenie 2009-02-25
Zapraszamy na spotkanie na temat: Ocena Oddziaływania na Środowisko w konteście Strategicznych Dokumentów JST.

wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009